Rapportering & Excel
Interim CFO header

BudgetopfølgningP&L rapporten indeholder:


 • Periode regnskab
 • År til dato
 • Forecast for året
 • Sammenligning med sidste år og budget.


Rapporten konsolideres på koncern basis samt pr. land og enheder, således er der kontinuitet i rapporterne på tværs af organisationen.


Datawarehouse opdateres real-time, så komplet konsolideret koncernrapport med 20 enheder ligger klar på 5 minutter.

Salgsrapport


 

Rapporten indeholder:

 

 • Omsætning pr. dag pr. enhed.
 • Dækningsbidrag pr. dag pr. enhed.
 • Index vs. budget.
 • Aktuel lagerværdi.
 • Salg pr. kunde.
 • Udenlandsk salg.
 • Conversion rate.
 • Solgte enheder pr. kunde
 • Sammenligningstal.

 

Rapporten udsendes automatisk hver morgen kl. 7:00 til alle relevante ledere.